Rozporządzenie dotyczące stacji diagnostycznych

 

Dotyczy

1. Przyrządu do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła.
2. Czytnika informacji diagnostycznych do układów OBDII/EOBD

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury informuje, że par. 7 ust. 1 pkt 6 i 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 215, poz. 2116), które miały obowiązywać od 30 czerwca wejdą w życie 1 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1554).(jb)