Programy komputerowe

 złóż zamówienie

Multi Lotto System    

Jest to program do tworzenia systemów do gry w Multilotka. Pozwala "wygenerować" system dla max. 2000 zakładów. Wielokrotnie zwiększa szansę trafienia piątki. Umożliwia stworzenie systemów pełnych, skróconych, preferowanych i "twardych". Dzięki zastosowaniu nowego algorytmu stwarza możliwości do błyskawicznego zbudowania niepowtarzalnego systemu, dającego pewność, iż nikt inny nie korzysta z takiego samego układu liczb. Jest to podstawowy parametr systemów dla gier liczbowych, który cechuje tylko nieliczne programy tego typu na świecie. Drukowanie kuponów nowego typu bezpośrednio z programu. Kalibracja drukarki dostępna z poziomu programu. Baza losowań od początku istnienia gry. 
Edytor losowań umożliwia dowolną konfigurację posiadanej bazy. Ponadto do programu został wbudowany moduł filtrowania służący optymalizacji wygenerowanego systemu. Istnieje możliwość ingerencji w zbudowany system. Pozwala to użytkownikowi na końcową "kosmetykę" systemu (np. przed jego zapisaniem na dysk).
Zadaniem obsługującego program jest :
- sformułowanie rodzaju gry
- określenie ilości kul z których program będzie tworzył system
- określenie ilości skreśleń dla pojedynczego zakładu
- określenie ilości kuponów dla której będzie stworzony system
- określenie mnożnika.
Po uruchomieniu generacji systemu program zaczyna właściwą pracę. W ciągu kilku (kilkunastu ... kilkudziesięciu) sekund stwarza system ... nad jakim musielibyśmy siedzieć miesiącami z kartką papieru i długopisem. Nieocenioną zaletą programu jest jego bardzo prosta i przejrzysta obsługa, a system pomocy odpowiada na nasze pytania i rozwiązuje pozostałe wątpliwości. Po stworzeniu systemu, możemy go zapisać i wielokrotnie odwoływać się do niego w przyszłości. Opcja drukowania umożliwia druk na każdego typu drukarce. Program posiada mechanizm dokładnego pozycjonowania druku na blankiecie.

System: Windows: 95/98/ME/2000/NT         Wersja demo 809 kb      Cena: 89,00 ..::PROMOCJA::.. 29,00 brutto

Lotto System

Jest to program do tworzenia systemów do gry w Dużego Lotka i Zakłady Specjalne. Pozwala "wygenerować" system dla max. 2000 zakładów. Wielokrotnie zwiększa szansę trafienia piątki. Umożliwia stworzenie systemów pełnych, skróconych, preferowanych i "twardych". Dzięki zastosowaniu nowego algorytmu stwarza możliwości do błyskawicznego zbudowania niepowtarzalnego systemu, dającego pewność, iż nikt inny nie korzysta z takiego samego układu liczb. Jest to podstawowy parametr systemów dla gier liczbowych, który cechuje tylko nieliczne programy tego typu na świecie. Drukowanie kuponów nowego typu bezpośrednio z programu. Kalibracja drukarki dostępna z poziomu programu. Baza losowań od początku istnienia gry. 
Edytor losowań umożliwia dowolną konfigurację posiadanej bazy. Ponadto do programu został wbudowany moduł filtrowania służący optymalizacji wygenerowanego systemu. Istnieje możliwość ingerencji w zbudowany system. Pozwala to użytkownikowi na końcową "kosmetykę" systemu (np. przed jego zapisaniem na dysk).
Zadaniem obsługującego program jest :
- sformułowanie rodzaju gry
- określenie ilości kul z których program będzie tworzył system
- określenie ilości skreśleń dla pojedynczego zakładu
- określenie ilości kuponów dla której będzie stworzony system
- określenie mnożnika.
Po uruchomieniu generacji systemu program zaczyna właściwą pracę. W ciągu kilku (kilkunastu ... kilkudziesięciu) sekund stwarza system ... nad jakim musielibyśmy siedzieć miesiącami z kartką papieru i długopisem. Nieocenioną zaletą programu jest jego bardzo prosta i przejrzysta obsługa, a system pomocy odpowiada na nasze pytania i rozwiązuje pozostałe wątpliwości. Po stworzeniu systemu, możemy go zapisać i wielokrotnie odwoływać się do niego w przyszłości. Opcja drukowania umożliwia druk na każdego typu drukarce. Program posiada mechanizm dokładnego pozycjonowania druku na blankiecie.

System: Windows:95/98/ME/2000/NT    Wersja demo 678 kb        Cena:  89,00 ..::PROMOCJA::.. 29,00 brutto

Toto Liga System

Toto Liga to program do tworzenia systemów do gry w Totalizatora Piłkarskiego. Pozwala wygenerować system dla max. 2000 zakładów. Wielokrotnie zwiększa szansę wygranej. Program pozwala użytkownikowi na bezpośredni wpływ na budowany system. Posiada wiele zaawansowanych opcji nie spotykanych nigdzie indziej.
Po uruchomieniu generacji systemu program zaczyna właściwą pracę. W ciągu kilku (kilkunastu ... kilkudziesięciu) sekund stwarza system ... nad jakim musielibyśmy siedzieć miesiącami z kartka papieru i długopisem. Nieocenioną zaletą programu jest jego bardzo prosta i przejrzysta obsługa, a system pomocy odpowiada na nasze pytania i rozwiązuje pozostałe wątpliwości. Po stworzeniu systemu, możemy go zapisać na dysk i wielokrotnie odwoływać się do niego w przyszłości. Opcja drukowania blankietów umożliwia druk na każdego typu drukarce. Program posiada mechanizm dokładnego pozycjonowania druku na blankiecie.

System: Windows:95/98/ME/2000/NT    Wersja demo  334 kb      Cena: 89,00 ..::PROMOCJA::.. 29,00 brutto

Express Lotto System

Jest to program do tworzenia systemów do gry w EXPRESS Lotka. Pozwala "wygenerować" system dla max. 2000 zakładów. Wielokrotnie zwiększa szansę trafienia piątki. Umożliwia stworzenie systemów pełnych, skróconych, preferowanych i "twardych". Dzięki zastosowaniu nowego algorytmu stwarza możliwości do błyskawicznego zbudowania niepowtarzalnego systemu, dającego pewność, iż nikt inny nie korzysta z takiego samego układu liczb. Jest to podstawowy parametr systemów dla gier liczbowych, który cechuje tylko nieliczne programy tego typu na świecie. Drukowanie kuponów nowego typu bezpośrednio z programu. Kalibracja drukarki dostępna z poziomu programu. Baza losowań od początku istnienia gry tj. od 1981 roku ! 
Edytor losowań umożliwia dowolną konfigurację posiadanej bazy. Ponadto do programu został wbudowany moduł filtrowania służący optymalizacji wygenerowanego systemu. Istnieje możliwość ingerencji w zbudowany system. Pozwala to użytkownikowi na końcową "kosmetykę" systemu (np. przed jego zapisaniem na dysk).
Zadaniem obsługującego program jest :
- sformułowanie rodzaju gry
- określenie ilości kul z których program będzie tworzył system
- określenie ilości skreśleń dla pojedynczego zakładu
- określenie ilości kuponów dla której będzie stworzony system
- określenie mnożnika.
Po uruchomieniu generacji systemu program zaczyna właściwą pracę. W ciągu kilku (kilkunastu ... kilkudziesięciu) sekund stwarza system ... nad jakim musielibyśmy siedzieć miesiącami z kartką papieru i długopisem. Nieocenioną zaletą programu jest jego bardzo prosta i przejrzysta obsługa, a system pomocy odpowiada na nasze pytania i rozwiązuje pozostałe wątpliwości. Po stworzeniu systemu, możemy go zapisać i wielokrotnie odwoływać się do niego w przyszłości. Opcja drukowania umożliwia druk na każdego typu drukarce. Program posiada mechanizm dokładnego pozycjonowania druku na blankiecie.

System: Windows:95/98/ME/2000/NT     Wersja demo 830 kb      Cena: 89,00 ..::PROMOCJA::.. 29,00 brutto

Lotto Analizator

LOTTO ANALIZATOR to program do tworzenia analiz i statystyk dla gier liczbowych: Multilotka, Dużego i Express Lotka. Pozwala na graficzne przedstawienie wyników. Od użytkownika zależy typ wyświetlanego wykresu (liniowy, słupkowy, rosnący, malejący itd.). Program posiada rozbudowany zespół własnych oraz definiowanych filtrów. Umożliwia skonstruowanie typu przeprowadzanego porównania z uwzględnieniem przedziałów czasowych wzbogaconych o ewentualne inne warunki dodatkowe. Wśród bogatej ilości wbudowanych filtrów są te najczęściej używane: pary liczb, częstotliwość występowania, rozpiętość, 2-, 3-, 4-kolejne itd. Oczywiście wszystkie filtry można ze sobą łączyć co daje niewiarygodne wręcz możliwości analizy. Przykładowo: program może odpowiedzieć na pytanie: jakie liczby parzyste "padały" w losowaniach Multilotka w roku 2000, w poniedziałki w zakresie od 1-ego do 5-ego dnia każdego miesiąca? 
Uzupełnieniem programu jest możliwość wydrukowania kolejnych analiz.

System: Windows:95/98/ME/2000/NT/XP     Wersja demo 456 kb     Cena: 89,00 ..::PROMOCJA::.. 29,00 brutto

InfoCEP

Program INFOCEP przygotowany jest do współpracy z programem SKP 2002 przeznaczonym dla stacji kontroli pojazdów. Służy do odbierania kodowanych i nie kodowanych danych przekazywanych ze stacji diagnostycznych i ich gromadzenia na serwerze wydziału komunikacji.
Program jest dystrybuowany tylko w wersji sieciowej. Pozwala to na przeglądanie danych na dowolnej ilości stanowisk rejestrujących. Wczytywanie danych odbywa się w sposób kontrolowany i możliwe jest tylko przez osobę(y) upoważnione do dokonywania tych czynności.
Obsługa programu INFOCEP tak jak w przypadku programu SKP 2002 (dla stacji diagnostycznych) jest prosta i przejrzysta, dzięki czemu nie jest konieczne przechodzenie kosztownych szkoleń. Po stronie nadawczej, program "INFOCEP – transmisja", stanowi moduł uruchamiany bezpośrednio z programu SKP 2002.
Po stronie odbiorczej jest to samodzielna aplikacja służąca do gromadzenia otrzymanych danych i odpowiedniego ich formatowania.
Aplikacja posiada wbudowaną blokadę dostępu (hasła). Wszystkie funkcje są czytelnie opisane, co pozwala na samodzielną obsługę programu.
Wszystkie funkcje programu mogą być uruchamiane za pomocą skrótów klawiaturowych lub za pomocą myszki.
INFOCEP posiada możliwość zewnętrznego konfigurowania struktury przesyłanych danych. W zależności od zapotrzebowania wydziału komunikacji lub wymogów określonych przez ustawodawcę – umożliwia formatowanie danych w dowolny sposób (pod warunkiem identycznego formatowania ich na wyjściu ze stacji kontroli).
Program w wersji podstawowej jest bezpłatny. Jedynym kosztem otrzymania programu jest uiszczenie opłat manipulacyjnych (nośnik, koszt nagrania) w kwocie 10,00 zł netto + podatek VAT 22% + koszty dosyłki. Oprogramowanie wysyłamy lub na życzenie wykonujemy instalację oprogramowania u klienta wg kolejności otrzymanych zamówień. 
Rozliczenie dojazdu wg ilości faktycznie przebytych kilometrów. Za każdą godzinę szkolenia 50,00 zł + 22 % podatku VAT.
W przypadku zamówienia wersji wykorzystującej transmisje kodowane, wymagane jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i przechowywanie odpowiednich kodów rozszyfrowujących oraz za przekazanie i implementację kodów na poszczególnych stanowiskach roboczych w podległych stacjach kontroli pojazdów.

System: Windows:95/98/ME/2000/NT/XP     Cena: 10,00 zł netto

Terminarz

Bardzo prosty w użytkowaniu terminarz zleceń. Umożliwia zapisywanie z dowolnym wyprzedzeniem wszelkich zdarzeń. Może być stosowany np. w warsztatach usługowych, biurach, a także w domu. Załączenie opcji autostartu - umożliwia bieżące śledzenie wszystkich zaplanowanych zdarzeń, spotkań i innych. Bardzo łatwy sposób dopisywania, modyfikacji i usuwania zapisów tworzy z tego prostego programu całkiem sprawne narzędzie pomagające w wykonywaniu codziennych czynności. Program umożliwia śledzenie zdarzeń zaplanowanych w dowolnej przyszłości (nawet za 100 lat :-)), a jednocześnie daje możliwość wglądu do zdarzeń minionych. 

System: Windows:95/98/ME/2000/NT/XP    Wersja demo: 321 kb     Cena: 49,00 zł brutto

Program wymaga zainstalowania bibliotek BDE  5,70 MB

Warsztat dla Windows

Prosta aplikacja bazodanowa do obsługi warsztatu samochodowego w zakresie rejestrowania i dokumentowania zleceń oraz wystawiania dokumentów stwierdzających wykonanie usługi. Wszystkie informacje o pojazdach są zapisywane w bazie danych, dzięki czemu nawet po kilku latach można bez trudu ustalić historię danego pojazdu. Dotyczy to historii napraw, jak również historii zmian właściciela(i). Oczywiście istnieje możliwość wydrukowania odpowiedniego typu dokumentu stwierdzającego wiarygodność pojazdu, a także sposób jego serwisowania. Program prowadzi swoje własne magazyny części, akcesorii, usług, a także dowolnego innego magazynu zdefiniowanego przez użytkownika. We współpracy z programem fakturującym stanowi kompleksową obsługę warsztatu.
Aplikację cechuje duża intuicyjność i prostota obsługi. Pozwala to na opanowanie jej przez mniej zaawansowanych użytkowników komputerów. Wbudowana pomoc, dodatkowo, wspomaga pierwsze kroki w pracy z programem.

System: Windows:95/98/ME/2000/NT/XP    Wersja demo: 1,21 MB       Cena: 598 zł brutto

Program wymaga zainstalowania bibliotek BDE  5,70 M